Kirkene i Sunndal
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
GRAVFERD

KALENDER

søndag 30 juni
Hov kirke
søndag 14 juli
Hov kirke
søndag 28 juli
Hov kirke
søndag 11 august
Hov kirke
Seljebøvatnet
søndag 25 august
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Romfo kyrkje
Ålvundeid kyrkje
søndag 1 september
Hov kirke
søndag 8 september
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Ålvundeid kyrkje
søndag 15 september
Hov kirke
søndag 22 september
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Ålvundeid kyrkje
søndag 29 september
Hov kirke
søndag 6 oktober
Hov kirke
søndag 13 oktober
Hov kirke
søndag 20 oktober
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Gjøra kapell
søndag 27 oktober
Hov kirke
Øksendal kyrkje

Jeg er fester for ei grav, hva betyr det?
Festeren har ansvar og er kontaktperson for de gravene en fester. Gravferdsloven §14–19 omhandler det å være fester. Konkret er det festeren som:
– Må passe på at gravminne og plantefelt er innenfor regelverket, og at gravminnet ikke er til fare for noen. Det er viktig at gravminnet er sikret, slik at det ikke kan for eksempel ramle over et barn som måtte finne på å klatre på det (dette skjer heldigvis sjelden, men èn gang er èn gang for mye).
– Får tilsendt regning for gravfeste. En grav som tas i bruk første gang er frigrav i 20 år. Deretter må det betales festeavgift for den. Dersom en vil feste en grav ved siden av, må det betales festeavgift fra den festes. Det betyr at dersom en fester både graven som er brukt og en grav ved siden av, vil det etter hvert komme faktura for feste av to graver. I Sunndal  kommune er festeavgiften per 2020 kr.100,– per år. Skrives ut for 5 år om gangen.
– Kontaktes av gravplassmyndigheten (Kirkelig fellesråd v/Kirkevergen) dersom det er noe. Det kan være for eksempel at gravminnet holder på å velte, at det skal gjøres arbeid i nærheten av grava, at det er ønske om å verne gravminnet eller annet.
Bare èn person kan være fester for ei grav. 

Hva skjer etter et dødsfall?
Det vanligste når en opplever at noen i familien dør, er at en av de etterlatte tar kontakt med et gravferdsbyrå for å få hjelp til det praktiske rundt hva som skal skje videre. Gravferdsloven §9 oppgir rekkefølgen i forhold til rett for å sørge for gravferd.
Byråene i nærområdet har ofte annonser i lokalavisene. Gravferdsbyråene har god kunnskap om hva som er mulig og lovlig på gravplassene i sitt nærområde. Hvis en vil forberede seg litt til møtet med gravferdsbyrået, kan en lese litt i lovverket rundt gravplassforvaltningen. Da er det lettere å vite hva som er mulig, og hva en vil spørre om.

Lover og regler
Det er tre nivåer i lovgivning og regelverk rundt gravplassforvaltning. Øverst står Gravferdsloven, deretter kommer Gravferdsforskriften og i tillegg finnes lokale kirkegårdsvedtekter som gjelder i hver kommune. Til sammen regulerer disse ganske detaljert hva som er mulig på gravplassen.

Seremoni
Gravferdsbyrået pleier hente den døde og legge kroppen i kiste. Det er ikke påkrevd å ha seremoni i forbindelse med gravlegging, men de fleste ønsker dette. Når avdøde skal kremeres, kalles dette bisettelse. Da fraktes kista til et krematorium etter seremonien har vært, og asken legges i ei urne. Asken kan spres etter gjeldende regler, eller graves ned på gravplass innen et halvt år etter kremasjonen. Det er sjelden noe seremonielt over urnenedsettelsen. De fleste i Sunndal har gravferd fra en av kirkene i kommunen, hvor kisten bæres ut og senkes i grava på slutten av seremonien. Det er også mulig å ha gravferd fra andre lokaler. 


Hvem er ansvarlig for grava som er brukt?
Den som er ansvarlig for gravferden, har rett til å være fester for grava videre (Gravferdsloven §9). Festeren er kontaktperson og ansvarlig i forhold til graven. 
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15

6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00


Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
10:00-14:00