Kirkene i Sunndal
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
DÅP

KALENDER

søndag 30 juni
Hov kirke
søndag 14 juli
Hov kirke
søndag 28 juli
Hov kirke
søndag 11 august
Hov kirke
Seljebøvatnet
søndag 25 august
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Romfo kyrkje
Ålvundeid kyrkje
søndag 1 september
Hov kirke
søndag 8 september
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Ålvundeid kyrkje
søndag 15 september
Hov kirke
søndag 22 september
Hov kirke
Øksendal kyrkje
Ålvundeid kyrkje
søndag 29 september
Hov kirke
søndag 6 oktober
Hov kirke
søndag 13 oktober
Hov kirke
søndag 20 oktober
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Gjøra kapell
søndag 27 oktober
Hov kirke
Øksendal kyrkje


Hva skal jeg gjøre hvis jeg ønsker dåp?
– Ta kontakt med kirkekontoret eller en av prestene

Når bør barnet døpes?
– Foreldrene bestemmer dette selv. Det er mest vanlig at barna døpes når de er 3–4 måneder gamle, men dåp kan skje uansett alder.

Må vi ha dåpen i kirka der vi bor?
– Nei, dåpen kan skje i en annen kirke. Snakk med kirkekontoret eller presten om dette.

Hvor mange faddere kan vi ha?
– Det skal være minst to, høyst seks faddere.

Må fadderne være medlem av kirka?
– Nei, men de skal være ”kristne”. Det betyr at de selv er døpt og kan slutte seg til den kristne trosbekjennelsen. 

Må man være konfirmert for å være fadder?
– Nei, men man må være 15 år og ”kristen” (som ovenfor).

Kan muslimer være faddere?
– Nei, de må selv være døpt og kunne bekjenne den kristne tro. Men de kan godt være med under dåpshandlingen.

Må dåpen skje i en vanlig offentlig gudstjeneste?
– Nei, dåpen kan skje i en egen handling hvis det er særlige grunner for det. Snakk med presten om det.

Hva betyr dåpen?
– Dåpen er en offentlig bekjennelse av den kristne tro. På engelsk kalles den for ”christening”. Man blir også medlem av Den norske kirke, hvis man ikke vil tilhøre en annen kirke. 

Hva har navnet med dåpen å gjøre? 
– I to tusen år har dåpen vært det som gir et menneske en kristen identitet. Dermed ble også navnet viktig ved dåpen, som i England, der fornavn kalles ”the Christian name”. Det er foreldrene som bestemmer navnet og melder det inn til folkerigisteret. Men fortsatt er dåpen ofte den første offentlige anledning der navnet brukes.
 
Hva med barn som ikke blir døpt?
– De regnes likevel som ”tilhørige” til Den norske kirke inntil de er 15 år, såfremt en av foreldrene er medlem av kirka.
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15

6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00


Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
10:00-14:00