Kirkene i Sunndal
KONFIRMASJON

KALENDER

onsdag 8 desember
Ålvundeid kyrkje
fredag 10 desember
19:00 Konsert.
Romfo kyrkje
søndag 12 desember
Hov kirke
fredag 17 desember
Gjøra kapell
mandag 20 desember
Ålvundeid kyrkje
tirsdag 21 desember
Hov kirke
Romfo kyrkje
Hov kirke
Hov kirke
fredag 24 desember
Gjøra kapell
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Hov kirke
Øksendal kyrkje
lørdag 25 desember
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 2 januar
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje

Konfirmasjon

Fra 2022

Vi skal ha konfirmasjon i familien snart. Når er konfirmasjonene i Sunndal?

– Konfirmasjonene i Sunndal er vanligvis i mai og planlegges i utgangspunktet slik:
Øksendal: første lørdag i mai
Hov: første søndag i mai (Sande krets), andre søndag i mai (Tredal krets) og tredje søndag i mai (Furu og Grøa krets). Det kan bli avvik fra dette hvis det passer dårlig med de andre røde dagene eller med kullets størrelse og fordeling. Det siste kan bli tatt opp på foreldremøtet ved oppstarten av konfirmantåret på høsten. 
Ålvundeid: andre lørdag i mai (ålvundfjord krets) og tredje lørdag i mai (ålvundeid krets). Det kan bli avvik fra dette hvis det passer dårlig med de andre røde dagene eller med kullets størrelse og fordeling. Det siste kan bli tatt opp på foreldremøtet ved oppstarten av konfirmantåret på høsten.
Romfo: siste søndag i mai, eventuelt lørdag hvis familiene er enige om det.
 
Du kan snakke med Ann Lene på Kirkekontoret hvis det er noe du lurer på om datoene.
 
Når må man melde seg til konfirmasjon?
– Konfirmantåret begynner like etter skolestart på høsten. Det pleier å være et orienteringsmøte først, og deretter presentasjon av konfirmantene i kirka, med etterfølgende foreldremøte. Vi pleier å nå ut til de fleste med et brev i forkant, men ta kontakt med Kirkekontoret hvis du er usikker eller har spørsmål. 
 
Koster det noe å bli konfirmert?
– Nei. Det eneste som koster noe er å være med på konfirmantleiren.
 
Jeg vet ikke om jeg vil bli konfirmert i kirka. Hva skal jeg gjøre da?
– Du kan bli med på orienteringsmøtet og oppstarten på høsten hvis du vil, og bestemme deg underveis. Ta gjerne en prat med May, (trosopplærer) eller presten.
 
Er man nødt til å bli konfirmert for å være medlem av kirka?
– Nei.
 
Jeg er ikke døpt. Kan jeg bli konfirmert?
– Du kan være med på opplegget i konfirmantåret, selv om du ikke er døpt (eller ikke er medlem av kirka). Du kan bli døpt senere – gjerne i en enkel, privat seremoni hvis du vil – en gang før selve konfirmasjonsdagen. Snakk med en av prestene om det.
 
Hvor mange gjester kan vi ha med i kirka?
– Dere kan ha med så mange gjester dere vil. Det er derfor vi har fordelt konfirmasjonene på flere søndager. 
 
Jeg bor et annet sted i landet. Kan jeg bli konfirmert i Sunndal?
–Ja. Bare følg konfirmantundervisningen der du bor, og avtal med oss om konfirmasjon i Sunndal.
 
Hva er konfirmasjonen?
– Opprinnelsen til konfirmasjonen er at den som var døpt ble bedt for med håndspåleggelse for at den døpte skulle få Den Hellige ånds kraft til å leve som kristen. Etter reformasjonen har vekten ligget på undervisning i den kristne tro. Konfirmasjonen har også blitt et tradisjonelt ritual som markerer overgangen fra barn til voksen.

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: