Kirkene i Sunndal
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 desember
Hov kirke
20:00 Lysmesse
Hov kirke
tirsdag 19 desember
Ålvundeid kyrkje
onsdag 20 desember
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Romfo kyrkje
Hov kirke
Gjøra kapell
Hov kirke
søndag 24 desember
Gjøra kapell
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
Øksendal kyrkje
Hov kirke
mandag 25 desember
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje

Nyheter

Litt om symbolene på skulpturen (”Engelen”) Hovslykkja

Foto: Rune Bakkebø

Skulpturen er laget av billedhugger Ola Stavseng, Stordal, og ble avduket 14.november 1998.

 ”Symbol” er et tegn som betyr mye mer enn det ser ut. Det nedenstående er ikke en ”autorisert utleggelse” av symbolene, men det er en ansporing til å forstå dem. Symboler virker slik at de kan utløse lite eller mye tanker og følelser hos den enkelte. Ved utformingen av skulpturen la kunstneren vekt på at den både skulle formidle en kristen og en mer allmenn livsoppfatning. Symbolene kan tolkes både allment og spesifikt kristent.

 Engelen er satt på en meget høy granittsøyle for at den skal virke som et samlende symbol for hele den store kirkegården og for at den ikke skal bli for lav i forhold til det store fjellet bak.

 Det er en rekke symboler hogd inn på søyla (nedenfra):

  • Dørterskel med dødningehode. Dødens terskel.  Terskel er overgang til et annet rom. Det er døden som er denne overgangen.
  • Dør. Skille. Døra skiller mellom to rom. Den er lukket. Vi er på denne siden og får ikke se hva som er bak den.
  • Timeglass og uendelighetstegn. Tiden og evigheten. Dørbladene bærer disse tegnene. Døra skiller altså mellom tiden og evigheten.
  • Alfa og omega. Begynnelsen og enden. Dette er første og siste bokstav i det greske alfabet. På Bibelens siste side (Åp.22:13) sier Jesus: ”Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste.”
  • Sommerfugl. Liv etter døden.  Liksom sommerfuglen bryter ut av puppen, kan vi tro at det blir en oppstandelse av graven, eller at sjelen skal leve videre.
  • Egg    Fugl  - Fjær.  Livssyklusen.  Livets forløp. Fjæra betegner det forgjengelige:  fuglen er ikke mer. 
  • Øyet i trekanten. Gud. Øverst, over livsløpet, er Gud. Det gamle symbolet for den treenige Gud, stråler over det hele.  (Øyet: Gud våker alltid, ser alt, både hva mennesket gjør av godt og av ondt. Trekanten: Fader Sønn og Hellig Ånd. Sol: Gud stråler ut.)

Til sammen uttrykker symbolrekken et sterkt håp. Dette håpet er det engelen bringer til verden.

  • Kransen. Seier. (I det gamle Hellas fikk vinneren i idrett en krans. Jfr. også 2.Tim.4:7f: ”Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg…”)
  • Gullkulen. Lysets rike. (Det er bladgull på kula.)
  • ENGELEN. Engel = budbringer. Han bringer bud fra lysets rike om håp og om seier.

 

 

______________

H.Storset.

 

Publisert av: Stig Rune Andreassen den 06-01-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
i Sunndal
Prestvegen 15

6600 Sunndalsøra

Telefon: 
71 69 23 00


Epost: post@sunndal-kirke.no

Åpningstider:
Mandag - fredag
10:00-14:00