Kirkene i Sunndal
KALENDER

søndag 4 juli
Hov kirke
søndag 18 juli
Hov kirke

GUDSTJENESTESøndag 04.07.2021

Dag i kirkeåret: 6. sundag i treeiningstida
Tema for dagen: Peters fiskefangst

Prekentekst: Matt 16,13-20

Liturg: JF Laskerud
Organist Erik Fostervoll

Dåp: Nei
Nattverd: Nei

Kunngjøringer:Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: