Kirkene i Sunndal
KALENDER

onsdag 8 desember
Ålvundeid kyrkje
fredag 10 desember
19:00 Konsert.
Romfo kyrkje
søndag 12 desember
Hov kirke
fredag 17 desember
Gjøra kapell
mandag 20 desember
Ålvundeid kyrkje
tirsdag 21 desember
Hov kirke
Romfo kyrkje
Hov kirke
Hov kirke
fredag 24 desember
Gjøra kapell
Ålvundeid kyrkje
Hov kirke
Hov kirke
Øksendal kyrkje
lørdag 25 desember
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje
søndag 2 januar
Hov kirke
Ålvundeid kyrkje

Festeavgift

Nå er festeavgiften for alle som har festede graver med forfall i 2021 sendt ut. 
Vedtatt festeavgift er kr 140,- pr. grav pr år og festeperioden er 5 år. 

Hvert 5. år vil du få en faktura for neste 5 års periode. Et gravsted kan bestå av en eller flere graver. 
Dersom du ikke ønsker å fornye festeavtalen, ber vi deg undersøke om det er andre familiemedlemmer som vil overta som fester. (Overføring av gravfeste.) Kirkevergen har erfaring for at det ofte er tilfelle. Tilsendt faktura kan likevel benyttes ved betaling av festeavgiften.

Overføring av gravfeste
Skifte av fester må være skriftlig. Meldingen sendes til kirkevergen. 
Graven / Gravstedet skal slettes.

Hvis grav/gravstedet skal slettes, må kirkevergen ha skriftlig melding om det. Fester kan også sende melding om sletting på mail. Det må da opplyses om gravnummer og navn på den som er sist gravlagt i gravstedet.

Ønsker du å slette noen av gravene i gravstedet eller ønsker å dele gravsted tar du kontakt med kirkekontoret tlf 716 92 300

Av: Stig Rune Andreassen   Publisert: 22-03-2021
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: